Kategoriler
Ceza Avukatı Genel

Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu TCK 213

Madde 213- (1) Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun silâhla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza, kullanılan silâhın niteliğine göre yarı oranına kadar artırılabilir”

Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit Suçu 5237 sayılı TCK’nun “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” başlıklı 213 üncü maddesinde düzenlenmektedir.

Korunan Hukuki Yarar

Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu ile korunan hukuki yarar; halkın hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlığı ya da malvarlığıdır.

Maddi Unsur

Suçun maddi unsurunu, halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla, hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunmak oluşturmaktadır.

 Suç için belirli kişi veya kişilerin değil, gayri muayyen kişilerden oluşan kitlelerin tehdide muhatap olması aranır.

Tehdidin halkın hayatı, sağlığı, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından bir korku, endişe veya panik meydana getirmek amacıyla yapılmış olması gereklidir.

Tehdit sebebiyle halkta meydana gelecek telaş hali değişik derecelerde olabilir. Bu sebeple madde metninde endişe, korku ve panik kelimeleri kullanılmıştır. Ancak suçun tamamlanması için endişe, korku ve paniğin fiilen gerçekleşmiş olması aranmaz.

Tehdidin objektif olarak böyle bir hâle sebebiyet verebilecek nitelikte olması yeterlidir. Fiil tehlike suçu niteliğinde olduğundan suçun teşekkülü bakımından herhangi bir  zararın doğmuş olması da şart değildir.

Geleceğe dair söylenmemiş şeyler bu suçu oluşturmayacaktır.

Yine kişinin kendi iradesindeki olmayan sözler sarfetmesi bu suçu oluşturmaz. Örneğin kamuya açık bir alanda eğer benim dediklerimi yapmazsanız, başınıza dolu yağdıracağım gibi ifadeler bu suçu oluşturmamaktadır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 213. maddesi gerekçesinde tehdidin halkın hayatı, sağlığı, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından bir korku, endişe veya panik meydana getirmek amacıyla yapılmış olmasının gerekliliği hususuna yer verilmiş ise de, bu ifade kanun maddesi ile uyumlu bir içeriği yansıtmamakta, madde metninde açıkça “halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunma” eylemi düzenlenmektedir.

Fail

Suçun faili herhangi biri olabilir.

Mağdur

Suçun Mağduru yine herkes olabilecektir. Yani mağdur tüm toplumdur.

Manevi Unsur

 Bu suç yalnızca kastla işlenir. Taksirle işlenmesi mümkün değildir. Suçun oluşması için suçu işleyende halk arasında korku ve panik yaratma amacının mevcut olması gerekmektedir.

Suçun Nitelikli Halleri

Bu suçta iki adet nitelikli hal düzenlenmiştir.

İlki bu m213’teki suçun silahla işlenmesidir. M.218’de düzenlenen suçların basın yayın yolu gerçekleştirilmesi halinde de yine bu suçun nitelikli halinin meydana geldiğinden bahsedilecektir.

Kovuşturma, Soruşturma, Görevli Mahkeme

 Bu maddedeki iki suçunda takibi re’sen gerçekleştirilir. Şikayete tabi değildir.

Bu suçta görevli mahkeme AsliyE Ceza Mahkemesidir. Ancak suç basın yayın yolu ile gerçekleşirse acele işlerden sayılır.

Yetkili yargı mercii ise, halk topluluğunun bulunduğu yer değil, alenen tehdit edildiği yer merciidir.

Yaptırım

Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suçun silâhla işlenmesi hâlinde, verilecek ceza, kullanılan silâhın niteliğine göre yarı oranına kadar artırılabilir” denilmektedir .

Avukat Ozan Kayahan

Kayahan Hukuk Bürosu